จำหน่าย Ram , จำหน่าย memory , ขาย ram , ขาย memory , ram server
  • Ram Dell

    Ram Dell

    Memory Dell

    memory สำหรับเครื่องยี่ห้อ dell ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Ram server , Ram PC , ใส่ให้ตรงรุ่น แล้วเครื่องคุณจำทำงานได้เต็มที่

    View More
 
 

Ram Server Dell ,Memory Server Dellสำหรับ Ram Server ของ dell ในราคาพิเศษ พร้อมประกัน 1-3 ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที มีบริการติดตั้งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 20,000 บาท Ram Server Dell ของเราเป็นสินค้านำเข้าโดยตรงจาก Dell

 

Ram Dell Server, Memory Dell Server 

Ram Server Dell SC400, Memory Server Dell SC400


1G DDR 333 400 ECC --- 1,200 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 700, Memory Server Dell 700


1G DDR 333 400 ECC --- 1,200 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 750, Memory Server Dell 750


1G DDR 333 400 ECC --- 1,200 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 360, Memory Server Dell 360


1G DDR 333 400 ECC --- 1,200 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell 1900, Memory Server Dell 1900


2G PC2-5300F --- 750 บาท

4G PC2-5300F --- 1,250 บาท

8GB PC2-5300F FBDIMM --- 3,800 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell 1950 , Memory Server Dell 1950

 

2G PC2-5300F --- 750 บาท

4G PC2-5300F --- 1,250 บาท

8GB PC2-5300F FBDIMM --- 3,800 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 1955 , Memory Server Dell 1955


2G PC2-5300F --- 750 บาท

4G PC2-5300F --- 1,250 บาท

8GB PC2-5300F FBDIMM --- 3,800 บาท

 

 

Ram Server Dell 2900 , Memory Server Dell 2900


2G PC2-5300F --- 750 บาท

4G PC2-5300F --- 1,250 บาท

8GB PC2-5300F FBDIMM --- 3,800 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 2950 , Memory Server Dell 2950


2G PC2-5300F --- 750 บาท

4G PC2-5300F --- 1,250 บาท

8GB PC2-5300F FBDIMM --- 3,800 บาท

 

 

 

Ram Server Dell SC1420 , Memory Server Dell SC1420


2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 470 , Memory Server Dell 470


2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

Ram Server Dell SC1425 , Memory Server Dell SC1425


2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 470N , Memory Server Dell 470N


2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 670N , Memory Server Dell 670N


2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 2850 , Memory Server Dell 2850
2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 6850 , Memory Server Dell 6850
2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell 670 , Memory Server Dell 670


2G DDR2 400 REG--- 990 บาท

4G DDR2 400 REG --- 1,950 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell R200 , Memory Server Dell R200


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell SC420 , Memory Server Dell SC420


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell SC430 , Memory Server Dell SC430


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell SC440 , Memory Server Dell SC440


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T100, Memory Server Dell T100


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T105 , Memory Server Dell T105


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 370 , Memory Server Dell 370


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 380N , Memory Server Dell 380N


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell T3400 , Memory Server Dell T3400


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 420SC , Memory Server Dell 420SC


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 430SC , Memory Server Dell 430SC


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 440 , Memory Server Dell 440


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 830 , Memory Server Dell 830


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 840 , Memory Server Dell 840


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 850 , Memory Server Dell 850


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell 860 , Memory Server Dell 860


2G DDR2 800 ECC PC2-6400E --- 1,000 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R210, Memory Server Dell R210


2G DDR3 PC3-10600E ECC --- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600E ECC --- 1,900 บาท

8G DDR3 PC3-10600E ECC --- 4,500 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell T110, Memory Server Dell T110


2G DDR3 PC3-10600E ECC --- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600E ECC --- 1,900 บาท

8G DDR3 PC3-10600E ECC --- 4,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T3500, Memory Server Dell T3500


2G DDR3 PC3-10600E ECC --- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600E ECC --- 1,900 บาท

8G DDR3 PC3-10600E ECC --- 4,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R410, Memory Server R410


2G DDR3 PC3-10600R REG--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600R REG --- 2,000 บาท

8G DDR3 PC3-10600R REG --- 3,700 บาท

16G DDR3 PC3-10600R REG --- 7,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R510, Memory Server R510


2G DDR3 PC3-10600R REG--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600R REG --- 2,000 บาท

8G DDR3 PC3-10600R REG --- 3,700 บาท

16G DDR3 PC3-10600R REG --- 7,900 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell R610, Memory Server R610


2G DDR3 PC3-10600R REG--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600R REG --- 2,000 บาท

8G DDR3 PC3-10600R REG --- 3,700 บาท

16G DDR3 PC3-10600R REG --- 7,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R710, Memory Server R710


2G DDR3 PC3-10600R REG--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600R REG --- 2,000 บาท

8G DDR3 PC3-10600R REG --- 3,700 บาท

16G DDR3 PC3-10600R REG --- 7,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R310, Memory Server R310


2G DDR3 PC3-10600R REG--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600R REG --- 2,000 บาท

8G DDR3 PC3-10600R REG --- 3,700 บาท

2G DDR3 PC3-10600E ECC --- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600E ECC --- 1,900 บาท

8G DDR3 PC3-10600E ECC --- 4,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T310, Memory Server T310


2G DDR3 PC3-10600R REG--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600R REG --- 2,000 บาท

8G DDR3 PC3-10600R REG --- 3,700 บาท

2G DDR3 PC3-10600E ECC --- 900 บาท

4G DDR3 PC3-10600E ECC --- 1,900 บาท

8G DDR3 PC3-10600E ECC --- 4,500 บาท

 

 

 

 

Ram Server Dell R210 ii, Memory Server R210 ii


2G DDR3 PC3-12800E ECC--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-12800E ECC --- 2,500 บาท

8G DDR3 PC3-12800E ECC --- 3,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R220, Memory Server R220


2G DDR3 PC3-12800E ECC--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-12800E ECC --- 2,500 บาท

8G DDR3 PC3-12800E ECC --- 3,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T20, Memory Server T20


2G DDR3 PC3-12800E ECC--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-12800E ECC --- 2,500 บาท

8G DDR3 PC3-12800E ECC --- 3,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T110 ii, Memory Server T 110 ii


2G DDR3 PC3-12800E ECC--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-12800E ECC --- 2,500 บาท

8G DDR3 PC3-12800E ECC --- 3,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R320, Memory Server R320


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

2G DDR3 PC3-12800E ECC--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-12800E ECC --- 2,500 บาท

8G DDR3 PC3-12800E ECC --- 3,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T320, Memory Server T320


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

2G DDR3 PC3-12800E ECC--- 900 บาท

4G DDR3 PC3-12800E ECC --- 2,500 บาท

8G DDR3 PC3-12800E ECC --- 3,900 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R420, Memory Server R420


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T420, Memory Server T420


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R520, Memory Server R520


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R620, Memory Server R620


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T620, Memory Server T620


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R720, Memory Server R720


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R720XD, Memory Server R720XD


2G DDR3 PC3-12800R REG--- 1000 บาท

4G DDR3 PC3-12800R REG --- 2,900 บาท

8G DDR3 PC3-12800R REG --- 4,800 บาท

16G DDR3 PC3-12800R REG --- 8,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R430, Memory Server R430

 

4G DDR4 2133P ECC REG --- 3,000 บาท

8G DDR4 2133P ECC REG --- 5,800 บาท

16G DDR4 2133P ECC REG --- 10,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T430, Memory Server T430

 

4G DDR4 2133P ECC REG --- 3,000 บาท

8G DDR4 2133P ECC REG --- 5,800 บาท

16G DDR4 2133P ECC REG --- 10,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R530, Memory Server R530

 

4G DDR4 2133P ECC REG --- 3,000 บาท

8G DDR4 2133P ECC REG --- 5,800 บาท

16G DDR4 2133P ECC REG --- 10,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R630, Memory Server R630

 

4G DDR4 2133P ECC REG --- 3,000 บาท

8G DDR4 2133P ECC REG --- 5,800 บาท

16G DDR4 2133P ECC REG --- 10,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell T630, Memory Server T630

 

4G DDR4 2133P ECC REG --- 3,000 บาท

8G DDR4 2133P ECC REG --- 5,800 บาท

16G DDR4 2133P ECC REG --- 10,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R730, Memory Server R730

 

4G DDR4 2133P ECC REG --- 3,000 บาท

8G DDR4 2133P ECC REG --- 5,800 บาท

16G DDR4 2133P ECC REG --- 10,500 บาท

 

 

 

Ram Server Dell R730XD, Memory Server R730XD

 

4G DDR4 2133P ECC REG --- 3,000 บาท

8G DDR4 2133P ECC REG --- 5,800 บาท

16G DDR4 2133P ECC REG --- 10,500 บาท

 

 

จำหน่าย Ram Server Dell , ขาย Ram Server dell , Ram Dell ราคาถูก , Ram Dell , Memory Dell